Czech-Japanese Association
CZ JP EN

Buddhistická liturgie za duši Věry Čáslavské

V pondělí 17. října 2016 se v Anežském klášteře v Praze uskuteční buddhistická liturgie Devětačtyřicátého dne za duši Věry Čáslavské. Celebrovat ji budou představení japonské buddhistické školy Tendai, o zasazení do ekumenického rámce se postará Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena, na bambusovou flétnu šakuhači zahraje Vlastislav Matoušek. K liturgii jsou zváni všichni lidé trpěliví a pokorní bez rozdílu vyznání, kteří dokážou otevřít své srdce a nechat je rozeznít hlasem modlitby. Bližší informace o obsahu a průběhu liturgie naleznete níže.

Pokud je myšlenka této liturgie Vašemu srdci blízká a jste si jisti, že dorazíte, můžete si rezervovat místo na adrese liturgie@macuri.cz – kapacita klášterních prostor je omezená.

Od odchodu Věry Čáslavské se uskutečnila řada rozloučení a vzpomínek soukromého i společenského, světského i duchovního charakteru. Vědomi si vazeb, které měla Věra k japonskému prostředí, rádi bychom tento výčet symbolicky završili japonskou buddhistickou liturgií devětačtyřicátého dne. Ta má za úkol pomoci duši definitivně rozvázat pouta, jež ji vážou k jejímu předešlému vtělení, a dosáhnout kýženého míru.

Hlavním celebrantem liturgie bude Jeho Ctihodnost Kóei Kani, jeden z vysokých představených japonské buddhistické školy Tendai a předseda japonské rady pro mezináboženský dialog. Kóei Kani poprvé navštívil Českou republiku v roce 1998 na pozvání prezidenta Václava Havla. Jako zástupce japonského buddhistického patriarchy Ešina a předseda církevní rady pro nauku patřil tehdy k hlavním hostům konference Forum 2000. Koncelebranty liturgie budou Engen Kawaguči, opat kláštera Kaigan-dži, a mistr Saikawa Buntai, vedoucí liturgického sdružení Gjosan-rjú Tendai šómjó. Saikawa Buntai se dlouhodobě angažuje v mezináboženském a mezikulturním dialogu prostřednictvím liturgických zpěvů. V ČR je známa zejména jeho spolupráce se Scholou Gregorianou Pragensis, jeho jedinečný hlas je ozdobou projektu Blízké hlasy z dáli.

Díky mimořádnému pochopení a spolupráci Národní galerie v Praze proběhne liturgie v samém srdci Anežského kláštera, v unikátním prostoru kostela sv. Salvátora, který je dodnes prodchnut přítomností sv. Anežky České, jež v jeho těsném sousedství žila a r. 1281 zde nalezla místo svého posledního odpočinku. Charakter místa a přání japonské strany se staly impulzem k zasazení liturgie do ekumenického rámce. O ten se postará Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena, jež si za více než 15 let tvůrčí a duchovní spolupráce vybudovala velmi specifickou vazbu ke světu japonského buddhismu. Kontemplativní atmosféru setkání posílí i zvuk bambusové flétny šakuhači, kterým klášterní prostor rozezní Vlastislav Matoušek.

Půdorys setkání:

19.00–19.30

vstup účastníků do chrámových prostor
usebrání za zvuku flétny šakuhači
(nejpozději v 19.30 — případně dříve, po naplnění maximální kapacity — bude vstup do chrámu uzavřen a pozdější vstup nebude možný)

19.30–20.50

hlavní liturgie (buddhistický rituál, recitace súter, zpěvy šómjó)
obětování kadidla
chorální zpěvy

Detailní informace o průběhu a obsahu liturgie budou k dispozici ještě před akcí ZDE – a na místě v tištěné podobě.